Tworzenie płytek ściennych za pomocą narzędzia przegroda stukturalna