S 1.2b Modelowanie wnętrza w oparciu o podkład rysunkowy/inwentaryzację