Przygotowanie rzutu elektryki – omówienie narzędzi oraz symboli