Omówienie dostępnych narzędzi do przygotowania dokumentacji