Tworzenie płytek ściennych za pomocą narzędzi strop