S 2.3a Ustawienie przekrojów oraz kamer do dokumentacji