S 2.2b Importowanie zewnętrznych modeli 3D – format .3ds i inne