S 2.1f Teksturowanie i jego modyfikacje/informacje o pobieraniu tekstur