S 0.b Ogólna charakterystyka programu oraz jego interfejs