Rozmieszczenie symboli hydraulicznych z opisami i wymiarowaniem