Rozmieszczenie symboli elektrycznych – włączniki z opisami i wymiarowaniem