Przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej oraz układu funkcjonalnego